# رمضان_عزیز

صدای ربنا می آید...

  بوی رمضان و مقدمش بوسیدم                                           در رهگذرش طبق طبق گل چیدم من با چه زبان شکر بگویم که به چشم                                            یک ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 34 بازدید