گل مریم

لالا لالا گل مریم

لبت خندون،دلت بی غم

لالا لالا گلم باشی

تو عطر سنبلم باشی                                

لالا لالا بهار من                              made by Laie

بخواب اینجا کنار من                 

گل خورشید فردایی

چراغ خونه مایی

/ 0 نظر / 22 بازدید