لالالا

لالالا ابر پاره

ماه اومد و ستاره

ستاره دونه دونه

رو پشت بوم خونه

هر کی آروم بخوابه

عزیز و مهربونه

 

لالالا ابر پاره

ماه اومد و ستاره

ستاره ریزه ریزه

از آسمون میریزه

هر کی آروم بخوابه

پیش مامان عزیزه

لالالا ابر پاره

ماه اومد و ستاره

ستاره دسته دسته

تو آسمون نشسته

هر کی آروم بخوابه

دیگه نمیشه خسته

لالالا ابر پاره

ماه اومد و ستاره

ستاره خوشه خوشه

میتابه از یه گوشه

هر کی آروم بخوابه

عروس نقره پوشه

 

/ 0 نظر / 30 بازدید