لالایی

لالایی                                        

ای گلهای صحراییNight

بخوابید

با آهنگ لالایی

لالایی

ای چشمه های پرآب

بخوابید               

در نور پاک مهتابNight

لالایی

 ای موجهای دریا

بخوابید

ای ماهیهای زیبا

لالایی

ستاره های روشن              Night

بخوابید

مثل عروسک من

/ 0 نظر / 84 بازدید