یا صاحب الزمان ادرکنی - فرشته های مهربون

              تو که یک گوشه چشمت غم عالم ببرد

                                               حیف باشد که تو باشی و مرا غم ببرد

به خدا...

(یک صبح جمعه)

جمعه ٢۱ اسفند ۱۳۸۸ توسط مامان جون