من پر از احساسم - فرشته های مهربون

 وقتی گریه کردم گفت: بچه اینی نی
وقتی خندیدم گفت: دیونه ای
وقتی جدی بودم گفت: مغروری
وقتی شوخی کردم گفت: سنگین باش
وقتی سنگین بودم گفت: افسرده ای
وقتی حرف زدم گفت: پــــرحرفی
وقتی ساکت شـدم گفت: عاشقی؟

اما یک کلام از من:

 گریه شاید زبان ضعف باشد

شاید خیلی کودکانه...
شاید بی غرور...

اما هرگاه گونه هایم خیس می شود،میدانم نه ضعیفم و نه بچهمشتاق

 می دانم  که پر از احساسم

      دختر فرشته ای                                 پسر فرشته ای

نوار لاینر پرچیننوار لاینر پرچیننوار لاینر پرچین

پاورقی:

شدیداً دوستون دارم فرشته های کوچولوی معصوم و دوست داشتنی منوقتی خوب فکر میکنم میبینم که حتی وقتی که هیچکدوم از شما نبودید باز هم همه دلیل من برای زندگی شما بودیدبغلشما در وجود من خیلی قبل تر از اونکه شدید،بودیدقلب

بچه،مغرور،سبک،افسرده،پرحرف، خائن و بیوفا ، نبوده و نیستم.حالا دیوانه شاید!

شنبه ۱ آبان ۱۳۸٩ توسط مامان جون